begeleiding in de laatste levensfaseVoor familie en naasten
Als familielid of naaste van iemand die niet lang meer zal leven, heeft u ook zorg en aandacht nodig. Het rouwproces begint eigenlijk al wanneer uw dierbare de laatste fase van zijn/haar leven ingaat. De stress die de dood meebrengt is vaak groter voor ú dan voor de stervende zelf. Praten is belangrijk. Huilen, boos zijn en lachen, het mag allemaal. De dagelijkse zorg en organisatie kan veel tijd en energie vragen waardoor u zelf niet toekomt aan afscheid nemen. Ik kan u helpen steun te vinden bij uw omgeving en de juiste zorg in te schakelen. Ik geef aan hoe u uw naaste zo goed mogelijk kunt ondersteunen en open kunt communiceren met elkaar.