begeleiding in de laatste levensfase

‘In de omgang met
stervenden ontstaat
vaak een bijzondere
openheid en gevoeligheid’