begeleiding in de laatste levensfase

Irvin D.Yalom
Tegen de zon in kijken; doodsangst en hoe die te overwinnen

Pauline de Bok
Berichten van een naderend einde

Mirre Bots
De cirkel voltooien; levenslessen in het hospice

Christine Longaker
Het licht van afscheid

Sogyal Rinpoche
Het Tibetaans dodenboek

Mitch Albom
Mijn dinsdagen met Morrie

Sogyal Rinpoche
Het Tibetaanse boek van leven en sterven

Maes/Jansen
Ze zeggen dat het overgaat; leven met rouw en verdriet

Elisabeth Kübler-Ross
Intens leven en sterven

Bette Westera
Doodgewoon

Platforum NEL, nu en later
Als ik later dood ben, en wat ik dan zou willen

Willem Glaudemans
Boek van het eeuwige leven

Jacinta van Harteveld
Leven in het zicht van de dood


Internetsites

www.ik-leef.nl
Hoe regel je je leven wanneer je ernstig ziek bent

www.ambulancewens.nl
Vervullen van laatste wensen

www.palliatievezorg.nl
Voor patiënten en naasten

www.achterderegenboog.nl
Ondersteunt kinderen en jongeren bij verliesverwerking

www.doodgewoonbespreekbaar.nl
Maakt het onderwerp sterven bespreekbaar

www.uitvaart.nl
Over alles wat komt kijken bij een uitvaart

www.marcelvanstigt.nl
Wanneer u een uitgebreid levensverhaal wilt kan ik Marcel vragen dit verhaal op te schrijven. Hij is enthousiast en integer en heeft veel ervaring.

www.nvve.nl
Vereniging voor een vrijwillig levenseinde

www.overdedood.nl
Informatie over de dood met een ‘Databank Professionals‘ waarin ik opgenomen ben

www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl
Ik ben aangesloten bij het landelijk expertise centrum voor sterven. Het doel is mensen inzicht te geven in het proces van sterven en kennis en wijsheid te bevorderen over sterven.

www.jouwlaatstelevensfase.nl
Ik ben partner van jouwlaatstelevensfase. Wij partners denken en werken mee aan een waardevolle invulling van jouw laatste levensfase.